کاریز

کاریز، نمایشگاه دائمی فروش آثار هنرمندان و زیر مجموعه‌ی گالری دیدار است. آرشیوی از آثار هنرمندان در ساختمان زیرزمین گردآوری شده و بازدیدکنندگان هر ماه شاهد نمایش تعدادی از آن‌ها خواهند بود.