درباره ما

«دیدار» در آغازِ سال 1400 خورشیدی، برای استقبال از ایده‌ها و نمایش آثار هنرمندان و جریان‌های هنری داخلی و خارجی، بنیان نهاده شد. این مجموعه شامل نگارخانه‌، استودیوهای تخصصی و بخش آموزش است، که برای فعالیت‌های نمایشگاهی و کارگاه‌ها، پژوهش، تولید محتوا و محصولات فرهنگی طراحی شده است.
رویکرد نمایشگاهی، بر محوریت کیوریتوریال است و همه‌ی فعالیت‌های نگارخانه‌ای را کیوریتورهای برگزیده مدیریت می‌کنند.
این فضا را هنرمندان، منتقدان و مدرسان هنر پایه‌گذاری کرده‌اند و برای بده و بستان دانسته‌ها و افکار، مشتاقِ دیدار شماست.