درباره ما

"دیدار" فضایی برای نمایش و ارائه فعالیت‌های کیوریتوریال است که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بنیان نهاده شد. دیدار، با دادن فرصت به کیوریتورها، زمینه‌ای برای به کار بستن توانایی‌های تمرین کیوریتوریال فراهم کرده است. گالری دیدار قصد دارد ایده و تمرین کیوریتینگ را گسترش دهد و راهبردهای گوناگون آن را در شکل دادن به پروژه‌های نمایشگاهی شناسایی کند. دیدار نهادی حامی پروژه‌های پژوهش‌محور با نگاه‌های متفاوت بوده و بر آن است که فعالیت کیوریتوریال را به چیزی بیش از تنها ارائه آثار گسترش دهد.

یکی از اهداف دیدار این است که با بررسی توانایی‌های تمرین کیوریتوریال در بستری محلی و نگاه به موضوعات داخلی و بین‌المللی، رویدادها و پرسش‌های مهم معاصر و جریان‌های فکری زمان حال در عرصه‌ی جهانی هنر را واکاوی کند. کیوریتورهای گرامی می‌توانند پروپوزال‌های خود را برای همکاری به ایمیل گالری info@didarartgallery.com بفرستند.